INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Inkluze do škol.!?

Tahle tři slova dostávají úplně jiný význam, když jim vyměníme znaménko na konci věty.Inkluze do škol. Strohé oznámení, kterých jsou plné sdělovací prostředky už téměř rok, kdy platí novela školského zákona.Inkluze do škol! Direktivní a autoritářské, násilné společné vzdělávání. Bez možnosti volby koho inkludovat a koho ne.

Inkluze do škol? Doprovázené úsměvem klidně i s pejorativním podtextem…

Ale také možná Inkluze do škol.!? Takhle je myslím pojatá v Děčíně. Komplexně a velmi zdravě. Je totiž jasné, že společné vzdělávání má své limity a my jsme na cestě k jejich objevování. Nelze je jednoznačně stanovit. Každá škola má svá specifika utvářená především spádovostí, ale také složením pedagogického sboru, delegací pravomocí vedením, smýšlením vedoucích pedagogických pracovníků, osobností ředitele a….. Mohl bych asi celý prostor pro tento článek vyčerpat podobným popisem. Chce se mi ale říct resp. napsat věc zásadnější. Děčínský projekt Inkluze do škol dává prostor všem základním školám bez rozdílu využít svých specifik. Je cestou, na kterou jsme v září naskočili, a zdála se nám vlastně přímá. Ale brzy se objevily ostré zatáčky, které nás mnohdy vrací zpátky, nicméně zmiňovaný projekt dává velkou šanci k jejich narovnávání. Vytvoření, provázání  a síťování školních poradenských pracovišť včetně jednotného metodického vedení vnímám jako obrovskou příležitost k řešení leckdy bagatelizovaných problémů. Jak jinak si vysvětlit skokový nárůst dětí s LMP vzdělávaných  na základních školách běžného tipu, zájem o služby školních psychologů a koordinátorů inkluze na jednotlivých školách. Ti, až na výjimky z různých důvodů (zejména finančních) na školách nebyli. Metodicky řízeným bonusem je i využití asistentů pedagoga a jejich implementace do standardního chodu tříd apod.


S radostí sleduji, jak v konkurenčním prostředí dokáží školy spolupracovat, přejímat dobrou praxi, dělit se o zkušenosti, jenž si dříve úzkostlivě chránili jako své know-how. Dělá to tu naší společnou klikatou děčínskou cestu ke společnému vzdělání výrazně plastičtější. Přeju nám všem, aby ty zatáčky nevynášely, byly bezpečné a lehce průjezdné.

 

Mgr. Roman Stružinský

Vážení rodiče, pedagogové, žáci,

ráda bych Vám všem na prahu nového školního roku popřála hodně elánu, pevné nervy a hodně síly při zdolávání nelehkých úkolů, které na Vás ve školních lavicích zase čekají.

Letošní září bude zároveň i v určitém smyslu přelomové. Školský zákon přináší nové úpravy a ukládá všem základním školám tzv. inkluzi, což je praxe zařazování všech dětí do běžné školy. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, děti cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Tato situace není pro mnoho škol ničím novým. I děčínské školy vzdělávají ve společných třídách žáky se zdravotním postižením, nadané, děti cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti, ale doposud chyběla účinná finanční podpora ze strany státu. Jedním z nástrojů, jak vytvořit účinná podpůrná opatření, jsou vyhlášené evropské projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Město Děčín se rozhodlo využít výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání a komplexně a systematicky pomoci řešit situaci na městských základních školách. Odbory magistrátu spolu se samotnými řediteli škol vypracovaly projekt Inkluze do škol, který síťuje všechny městem zřizované základní školy a který v obrovské konkurenci uspěl. Díky tomuto unikátnímu projektu vzniknou na děčínských školách školní poradenská pracoviště, která budou tvořena koordinátorem inkluze, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a především školním psychologem. K tomu přibudou ještě dva školní asistenti, kteří budou pomáhat především pedagogům v prvních ročnících. Pedagogickým i vedoucím pracovníkům škol bude poskytnuta metodická podpora, řada školení, která bude zajišťovat organizace Člověk v tísni, a prostor pro sdílení dobré praxe.

Jsem ráda, že se přes počáteční obavy, zda vůbec budeme schopni zajistit odborníky v takové míře, všechny přípravné kroky zdařily a my můžeme vstoupit do nesnadného reformního kroku, kterým inkluze beze sporu je, připraveni. Abychom obsadili všechny potřebné pozice, získali jsme například psycholožku až z Košic. Bereme tento úkol vážně a pevně věřím, že díky sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami se podaří, aby se školní vzdělávací proces posunul zase o krok dál.

Ještě jednou přeji hodně úspěchů v novém školním roce 2016 – 2017.

Hana Cermonová, náměstkyně primátorky města Děčín

Strana 5 z 5

POSLEDNÍ DOKUMENTY

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ