INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Jak si město poradilo s inkluzí

Město Děčín se v roce 2015 rozhodlo pomoci svým školám v nadcházející těžké zkoušce, a to direktivním zavedení inkluzivního vzdělávání, kterému nepředcházelo žádné pilotní ověřování a tudíž byly jen obtížně předvídatelné důsledky legislativních změn. Novela školského zákona s sebou v září 2016 přinesla změny výrazné a to zejména ve financování podpor určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Právě na tuto novelu se město rozhodlo své školy připravit. Na školu, která je inkluzivní, jsou totiž kladeny vyšší nároky spojené s širokou heterogenitou složení jejích žáků. Jedná se především o uzpůsobení metod vzdělávání, úpravu prostředí, nákup vhodných pomůcek, využívání asistentů či externích odborníků apod.

V září 2016 na všech Děčínem zřizovaných školách začal projekt Inkluze do škol (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215), který byl financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a městského rozpočtu.

Do vzdělávání v Děčíně se podařilo sehnat přibližně 32 mil. Kč, přičemž z městské kasy jako nutný spolupodíl bylo na projekt vynaloženo pouze něco kolem 1,5 mil. Kč. Naprostá většina peněz byla po dobu tří let využita na mzdy školních asistentů, školních psychologů a koordinátorů inkluze, kteří pracovali na každé konkrétní škole. Jejich pracovní náplň se mnohde lišila a ředitelé ji přizpůsobovali specifikům spádu školy.

Některé z aktivit projektu se pro školy staly nadále v podstatě nepostradatelnými. Zatímco ve školním roce 2016 – 2017 jsme na školách evidovali něco kolem 120 žáků s potřebou podpůrných opatření, tak ve školním roce 2018 – 2019 bylo na školách takových žáků přibližně 720. Nutno říci, že příchodem inkluze se do škol nenahrnuli z ničeho nic žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tito žáci v našich školách byli vždycky. Ale díky navýšení personálních kapacit na školách a práci koordinátorů inkluze a školních psychologů se diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb zefektivnila, zkvalitnila a rozšířila. Školy tak nyní mohou k žákům v rámci výuky přistupovat dle individuálních potřeb a možností každého jednotlivého žáka a vytvořit tak pro něj bezpečné prostředí k úspěšnému vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.

Projekt školám přinesl nové pracovní pozice ve vzdělávání, nové pomůcky pro výuku i nové pohledy na mnohde konzervativně pojímanou výuku, sjednotil pedagogické pracovníky, kteří spolu začali velmi úspěšně spolupracovat napříč všemi školami. Po třech letech realizace projektu Inkluze do škol můžeme říct, že byl velmi úspěšný. Nabídl školám alternativu a dal jim možnost aplikace nových metod práce.  Proto se město Děčín rozhodlo v podpoře společného vzdělávání pokračovat a od září 2018 realizuje navazující projekt Škola pro všechny (CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814), který zachovává některé aktivity projektu Inkluze do škol, ale zároveň rozšiřuje pole působnosti i o předškolní vzdělávání.

V rámci realizace projektu ,,Inkluze do škol‘‘ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000215, financovaného prostřednictvím OP VVV z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, pořádá Statutární město Děčín konferenci „Projektová podpora inkluzivního vzdělávání“. Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost, na konferenci je ovšem nutné se přihlásit.

Termín konání:

Středa 20. března 2019

Časový harmonogram:

  1. 3. 2019

08:30 – 09:00:   prezence

09:00 – 09:15:   zahájení konference

09:15 – 10:30:   Mgr. Zdeněk Svoboda, „Průběh a výsledky procesu pilotního ověřování pozice koordinátor Inkluze ve školách“

10:30 – 11:00:   coffee break

11:00 – 12:30:   PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., „Vybrané mechanismy a podpory rozvoje proinkluzivních kompetencí pedagogů.“

12:30 – 13:30:   pauza na oběd

13:30 – 14:30:   Mgr. Marie Gottfriedová, „Škola dnes – jaká by měla být?“

14:30 – 15:00:   coffee break

15:00 – 16:00:   Mgr. Anna Zemanová, „Podpora inkluzvního vzdělávání ze strany obce“

16:00 – 16:30:   coffee break

16:30 – 18:00:   diskuze

Místo konání:

Zámek Děčín, příspěvková organizace statutárního města Děčína, Dlouhá jízda 1254 , 405 02 Děčín 1

Rezervace a cena:

Účast na konferenci je zcela zdarma (včetně stravy). Svoji účast, prosím, nahlašte nejpozději do 8. 3. 2019 do 15:00 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Strana 3 z 5

POSLEDNÍ DOKUMENTY

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ