INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

 • Projekt Škola pro všechny síťuje všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Děčín, tedy celkem 15 organizací. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Podpora je směřována pedagogickým pracovníkům, úředníkům samosprávy i dětem a žákům.
 • Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín, celkem 11 ZŠ. Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a rozšíření o kariérové poradenství, které bude úzce spolupracovat právě s inkluzivními nástroji. Dalším cílem projektu je nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy. Usilujeme o zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též o zlepšení práce s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol a jejich pedagogický personál.

Na tyto cíle navazují další cíle:

 • Upevnění a systematické rozšíření kompetencí pozice koordinátora inkluze na ZŠ.
 • Zavedení pozice kariérového poradce na ZŠ a s tím související zvýšení motivace dětí a žáků pro další vzdělávání s ohledem na relevantnost uplatnění na trhu práce.
 • Upevnění a systematické rozšíření platforem pro sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání a zavedení nových týkajících se předškolního vzdělávání.
 • Zavedení nových platforem pro sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání na MŠ a v oblasti kariérového poradenství.
 • Zlepšení orientace úředníků samosprávy v problematice inkluzivního vzdělávání.
 • Zlepšení práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, zejména s dětmi ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, na MŠ.
 • Usnadnění přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání.
 • Zlepšení spolupráce s rodiči.
 • Snížení školní neúspěšnosti u dětí a žáků.
 • Vyrovnání příležitostí dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření.
 • Zlepšení vzdělávací politiky směrem k podpoře inkluzivního vzdělávání ze strany obce.

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...