INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Webinář/workshop pro rodiče žáků 9. tříd ZŠ z území SO ORP Děčín

Vážené kariérové poradkyně, vážení kariéroví poradci,

vážení zástupkyně a zástupci škol, 

pracovníci z projektu MAP II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s Mgr. Michaelou Houdovou, vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně a dále s lektorkou a kariérovou poradkyní Andreou Csirke, spoluautorkou knihy "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání", připravili webinář pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. tříd základních škol z území SO ORP Děčín. 

Jedním z hlavních cílů projektu MAP II pro SO ORP Děčín je právě rozvoj kvalitního kariérového poradenství na základních školách a jeho podpora v území.  Tato aktivita je realizována v návaznosti na povinnou aktivitu projektu MAP II pro SO ORP Děčín: 2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči.

 

Krátká specifikace webináře/ workshopu:

Název webináře/workshopu? Jak spolu s deváťákem zvládnout volbu povolání;

Pro koho je seminář určen (cílová skupina)? Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. tříd Základních škol z území SO ORP Děčín;

Cíl webináře/workshopu? Seznámit rodiče s aktuálními informacemi, které jim pomohou s volbou dalšího vzdělávání jejich dítěte v návaznosti na individuální potřeby a potenciál každého žáka. Seznámit rodiče s informacemi k volbě povolání, přijímacímu řízení  na SŠ a s prezentací zástupců SŠ z Děčínska.

Kdo povede online seminář? Kariérová poradkyně a lektorka Andrea Csirke (www.pruvodcerodice.cz);

- Kdy se seminář uskuteční? 19. ledna 2021 od 17.00 do 19:00 hod.

- Jak se mohu přihlásit?  Na online webinář/workshop se rodiče mohou přihlásit prostřednictvím uvedeného odkazu: https://forms.gle/mnuXp4Fcb72NAMxM6.

Důležité: Přihlášení je podmínkou účasti na webináři. Pro účast na webináři (vstup do konferenční místnosti) je nutné přihlášení přes účet Google. Veškeré instrukce obdrží přihlášení účastníci den před konáním webináře.

 

Přihlašovací formulář vyplňte nejpozději do 15. 1. 2021 do 12:00 hodin, pak bude formulář uzavřen.

Naposledy změněno čtvrtek, 07 leden 2021 13:11

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ