INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Poslední výjezdní zasedání ředitelů škol v rámci projektu Škola pro všechny II

V rámci projektu Škola pro všechny II, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967, který statutární město Děčín realizuje od roku 2020, se ve dnech 12.-13. 5. 2022 pro ředitele děčínských základních a mateřských škol uskutečnilo další dvoudenní výjezdní zasedání.

Cílem výjezdů je především sdílení dobré praxe a získání dalších nových zkušeností a poznatků především ze školské oblasti a hlavně výměna zkušeností napříč školami. V příjemném prostředí v resortu Benedikt v Mostě byla pro účastníky připravena řada zajímavých přednášek zkušených lektorů.

První den výjezdu měli ředitele základních škol možnost získat nové poznatky v oblasti „Efektivní komunikace", kterou prezentoval Mgr. Roman Stružinský, v odpoledním bloku získali posluchači mnoho nových poznatků a informací od ředitelky Základní školy Neštěmická paní Mgr. Marii Čápové, která představila svoji školu a prezentovala, jakým způsobem řeší na své škole různé zásadní problémy spojené nejen s inkluzí. Přednáška na téma "Inkluze v praxi" byla pro všechny přítomné velmi zajímavá a přínosná.

Ředitelky a vedoucí pracovnice děčínských mateřských škol si v dopoledním bloku poslechly paní Mgr. Bc. Alenu Kroupovou s tématem "Formativní hodnocení v MŠ" a v odpoledním bloku se aktivně  zapojily do semináře „Prožitkové učení v MŠ“ vedené paní Veronikou Vápeníkovou, ředitelkou MŠ V Zátiší v Dobříni, spolu s paní učitelkou Dianou Vávrovou.

Druhý den výjezdu proběhla pro obě skupiny nejdříve přednáška ke školské legislativě a posléze sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními tématy vzdělávání a posléze následovaly exkurze. Ředitelé děčínských základních škol měli možnost navštívit Základní školu a Střední školu v Krupce, pod vedením ředitele Bc. Mgr. Martina Kaftana a ředitelky a vedoucí pracovnice děčínských mateřinek navštívily Mateřskou školu Zvoneček v Krupce. Pro obě skupiny byly exkurze velmi inspirativní a přínosné.

Během dvou dnů děčínští ředitelé školských zařízení získali mnoho zajímavých poznatků a příkladů dobré praxe, které určitě využití ve své praxi na svých pracovištích.

Naposledy změněno pondělí, 13 červen 2022 11:39

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ