INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Lucie Schejbalová

Lucie Schejbalová

Ve dnech 11. a 12. 11. 2021 se v krásném prostředí Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu setkali koordinátoři inkluze a kariéroví poradci z děčínských základních škol spolu s kariérovými poradci z ORP Děčín. Výjezd byl pořádán ve spolupráci s projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín. Obě skupiny měly připravený program plný přednášek vynikajících lektorů a také exkurzí. Koordinátoři mohli nahlédnout do výuky základní školy v Dolním Podluží, kariéroví poradci navštívili provoz strojírenské firmy TOS a následně se seznámili s přidruženou Střední průmyslovou školou TOS Varnsdorf. 

Před samotným programem přítomné posluchače mimo jiné přivítal Ing. Martin Vošta, předseda představenstva OHK Děčín a zároveň ředitel děčínské společnosti Ryko. 

O zajímavý vzdělávací program pro koordinátory inkluze na školách se první den výjezdu postaral ředitel Základní a střední školy v Krupce, Mgr. Bc. Martin Kaftan. Lze vyzdvihnout např. poučnou přednášku o zapojení školních asistentů do výuky. Druhý den byl dopolední program pro koordinátory inkluze vyčleněn pro exkurzi. V odpoledních hodinách probíhalo sdílení dobré praxe.

O nabytý vzdělávací program pro všechny kariérové poradce se postarala vzdělávací společnost Infokariéra, přednášejícím byla paní Ing. Hana Maříková, která si pro posluchače připravila soubor zážitkových aktivit vhodných pro poradenskou činnost. Pestrý program prvního dne doplnily dále vstupy zástupkyň z Úřadu práce ČR Kontaktní pracoviště Děčín, IPS a dále zástupkyň ze středních škol. A v neposlední řadě příspěvky odborného garanta pro kariérové poradenství paní Mgr. Michaely Houdové. I pro kariérové poradce bylo dopoledne druhého vzdělávacího dne vyčleněno pro exkurzi. Po obědě probíhala prezentace paní Soni Gajdaczové ke hře Vzhůru do světa povolání. Stejně tak jako u koordinátorů inkluze, tak i mezi kariérovými poradci probíhalo sdílení dobré praxe.  

Ve dnech 4. a 5. 11 2021 se v rámci projektu Škola pro všechny II a ve spolupráci s projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, konalo dvoudenní výjezdní zasedání ředitelů škol a školských zařízení nejen z Děčína, ale v rámci ORP Děčín. V krásném prostředí Resortu U Fořta na Mezní Louce byla pro účastníky připravena řada přednášek zkušených lektorů. Sérii přednášek zahájil Mgr. Jiří Hruška se svým pestrým popisem různých pohledů na hodnocení žáků v základním školství. S velkým úspěchem se také setkalo vystoupení Mgr. Bc. Martina Kaftana na téma „Agrese a šikana ve školní praxi“. Bohatou diskuzi spustila přednáška, zaměstnance ministerstva školství, Mgr. Jana Jiterského o připravovaných úpravách Rámcově vzdělávacích programů (RVP). Dvoudenní sérii seminářů zakončila Mgr. Irena Koťátková s příspěvkem "Jak na projekty ve škole, aneb, jak se vyvarovat častým chybám". V průběhu společného setkání zároveň docházelo ke sdílení dobré praxe.

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2021
Střední školy, místní zaměstnavatelé a jedna vysoká škola se představí návštěvníkům letošního ročníku VELETRHU ŠKOLA DĚČÍN 2021. Akce proběhne ve čtvrtek 21.10. 2021 mezi 9.00 – 17.00 hodinou v Centru Pivovar Děčín, Sofijská 2/3, Děčín VI-Letná. Na její organizaci se spolupodílí Úřad práce ČR, Okresní hospodářská komora Děčín, Statutární město Děčín a střední školy.
Veletrh s podnázvem Cesta ke vzdělávání a profesi se řadí mezi tradiční přehlídky škol a povolání a je určen primárně žákům 8. a 9. tříd základních a speciálních škol. Nabízí příležitost seznámit se s aktuální nabídkou vzdělávacích programů středních škol nejen z děčínského regionu pro školní rok 2022/2023. Je významným informačním zdrojem jak pro samotné žáky, tak i pro jejich rodiče. Cílem veletrhu je nabídnout širokou škálu oborů a škol tak, aby každý z žáků devátých ročníků mohl porovnávat veškeré možnosti, a nakonec mohl vykročit svou vlastní cestou. Již tradičně své místo mezi vystavovateli zaujímají také významní děčínští zaměstnavatelé, jejichž prostřednictvím bychom rádi upozornili na možnosti pracovního uplatnění v našem regionu. Letos je opět mezi vystavovateli vysoká škola s pracovištěm přímo v Děčíně.
Své zástupce bude mít na místě, jako každý rok, i Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně. Specialistky z Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání jsou připraveny být žákům oporou při výběru vhodného oboru, pomohou jim zorientovat se ve vzdělávací nabídce škol nebo jim poskytnou informace o možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.
V loňském roce se veletrh nemohl uskutečnit a naši tradiční vystavovatelé se prezentovali pouze v online prostředí. Letos se veletrh uskuteční, ale z důvodu protiepidemických opatření omezili zástupci realizačního týmu některé doprovodné akce. Přesto se žáci mohou těšit na soutěž o hodnotné ceny na téma Co víš o profesi svých rodičů a také na bývalé (LOŇSKÉ) DEVÁŤÁKY, kteří jim rádi sdělí své čerstvé zkušenosti z přijímacího řízení na střední školy a postřehy z nového školního prostředí. K dispozici bude zájemcům také první a druhý díl úspěšné publikace „Loňští deváťáci letošním deváťákům“, za kterou získal kolektiv poradců z Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně Národní cenu kariérového poradenství.
Více informací o veletrhu, soutěži, volbě povolání a kariérovém poradenství najdete na webových stránkách www.skoladecin.cz .

Chcete přirozeně podpořit rozvoj dítěte? Co by předškolák nebo předškolačka měli umět před nástupem do školy? A jak je připravit, aby se do školy těšili?

O tom si budeme povídat s uznávanou lektorkou:
Mgr. Jiřina Bednářovou

Také řešíte podobné otázky? Jak poznám, že je moje dítě připravené na školní docházku? Co všechno by mělo umět? Jak s ním nejlépe pracovat, aby nástup do školy dobře zvládlo?

O čem si budeme povídat?

Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny, je završením dosavadního v ývoje a vstupem do nové životní etapy. Budeme si povídat, jak pomoci dítěti dobře novou životní roli zvládnout tak, aby se škola stala místem radostného poznávání. Nedílnou součástí povídání bude i to, jak podpořit úspěšné osvojování základních školních dovedností. Dotkneme se předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjištěním, zda dítě je na tyto školní dovednosti připraveno ve všech oblastech, kterými jsou:

grafomotorika, vizuomotorika, řeč
sluchové vnímání
zrakové vnímání
vnímání prostoru
vnímání času
základní matematické představy

Povídání zároveň zevrubně poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností. Součástí kurzu jsou elektronické materiály - shrnutí jednotlivých témat, přehled schopností a dovedností důležitých pro zahájení školní docházky.

 
Termín: 05. 10. 2021
Čas:      17:00 - 20:00 hod.
Jak:      online prostřednictvím komunikační platformy Google Meet (přihlášení účastníci se budou moci ptát na dotazy prostřednictvím chatu, dotazy budou průběžně během přenosu zodpovězeny)

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Webináře vede zkušená lektorka, Mgr. Jiřina Bednářová speciální pedagožka, metodička a školitelka. Autorka metodik pro pedagogy a rodiče, pracovních listů a metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku. Působí v akreditovaných programech Pedagogicko-psychologické poradny Brno, Národního pedagogického institutu, DYS-centrum Praha, Edupraxe, SVČ Lužánky a dalších.

Cílová skupina: rodiče, zákonní zástupci dětí z území SO ORP Děčín (babičky a dědečkové, tetičky a strýčkové, pedagogové, atd.)

Odkaz na přihlášení:

 
Přihlašovací formulář vyplňte nejpozději do 3. 10. 2021 do 23:59 hodin, pak bude formulář uzavřen.
Bez přihlášení neobdržíte přístup k přímému přenosu. Přístup k přenosu vám bude zaslán na vaší e-mailovou adresu.
 
Účast na webináři je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611
 
 

Vážené kariérové poradkyně, vážení kariéroví poradci,

vážení zástupkyně a zástupci škol, 

pracovníci z projektu MAP II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s Mgr. Michaelou Houdovou, vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně a dále s lektorkou a kariérovou poradkyní Andreou Csirke, spoluautorkou knihy "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání", připravili webinář pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. tříd základních škol z území SO ORP Děčín. 

Jedním z hlavních cílů projektu MAP II pro SO ORP Děčín je právě rozvoj kvalitního kariérového poradenství na základních školách a jeho podpora v území.  Tato aktivita je realizována v návaznosti na povinnou aktivitu projektu MAP II pro SO ORP Děčín: 2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči.

 

Krátká specifikace webináře/ workshopu:

Název webináře/workshopu? Jak spolu s deváťákem zvládnout volbu povolání;

Pro koho je seminář určen (cílová skupina)? Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. tříd Základních škol z území SO ORP Děčín;

Cíl webináře/workshopu? Seznámit rodiče s aktuálními informacemi, které jim pomohou s volbou dalšího vzdělávání jejich dítěte v návaznosti na individuální potřeby a potenciál každého žáka. Seznámit rodiče s informacemi k volbě povolání, přijímacímu řízení  na SŠ a s prezentací zástupců SŠ z Děčínska.

Kdo povede online seminář? Kariérová poradkyně a lektorka Andrea Csirke (www.pruvodcerodice.cz);

- Kdy se seminář uskuteční? 19. ledna 2021 od 17.00 do 19:00 hod.

- Jak se mohu přihlásit?  Na online webinář/workshop se rodiče mohou přihlásit prostřednictvím uvedeného odkazu: https://forms.gle/mnuXp4Fcb72NAMxM6.

Důležité: Přihlášení je podmínkou účasti na webináři. Pro účast na webináři (vstup do konferenční místnosti) je nutné přihlášení přes účet Google. Veškeré instrukce obdrží přihlášení účastníci den před konáním webináře.

 

Přihlašovací formulář vyplňte nejpozději do 15. 1. 2021 do 12:00 hodin, pak bude formulář uzavřen.

Město Děčín v září 2018 zahájilo realizaci již v pořadí druhého inkluzivního projektu Škola pro všechny (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814), jemuž předcházel projekt Inkluze do škol.

V uplynulých 24 měsících se tak město nadále snažilo podporovat společné vzdělávání na všech děčínských základních a nově i v mateřských školách a to prostřednictvím tohoto navazujícího projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Snahou projektu bylo udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání i vzdělávání v oblasti inkluze ve školách zřizovaných městem Děčín. A nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy, kde bylo snahou zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí.

K dosažení těchto cílů měli opět dopomoci již osvědčené pozice koordinátoři inkluze, odborní garanti i manažeři škol a nově kariéroví poradci na ZŠ a konzultační pracovníci či pedagogové nových metod v MŠ. Projekt opět dopomohl školám a nově školkám s navýšením personální kapacity. Získané finanční prostředky ve výši cca 18,3 mil. Kč, kdy 17,4 mil. Kč tvořila dotace a 914 tis. Kč činil spolu podíl města, byly využity především na mzdy těchto všech pracovníků.

V průběhu projektu docházelo k postupnému plnění všech aktivit projektu, vyjma zahraniční studijní stáže, která vlivem působení COVID-19 od jara 2020, již nemohla být uskutečněna.

V období září 2018 až srpen 2020 tak došlo k rozvoji úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání a to prostřednictvím uskutečněného vzdělávacího semináře.

Nové znalosti získali pedagogičtí pracovníci v MŠ, kdy absolvovali školení v nové komplexní metodě Maxík, která řeší předškolní vzdělávání. Tuto novou metodu následně pedagogové nových metod začali aplikovat v praxi ve svých třídách u předškolních dětí v jednotlivých MŠ.

Konzultační hodiny pro rodiče, ale i pedagogy předškolního vzdělávání nabízeli po celou dobu projektu konzultační pracovníci. Snažili se rodičům pomoci se lépe orientovat ve vzdělávací soustavě a pomoci jim při jednání s dalšími pedagogickými pracovníky, sociálními pracovníky či dalšími osobami vstupující do vzdělávání, výchovy či péče o dítě.

V rámci podpory hospitací a sdílení dobré praxe na MŠ docházelo k pravidelnému setkávání konzultačních pracovníků a pedagogů nových metod pod vedením odborného garanta pro vzdělávání na MŠ. Zároveň docházelo ke sdílení dobré praxe a to prostřednictvím vzájemných návštěv mezi jednotlivými MŠ.

Řízená intervence do inkluzivního systému v předškolním vzdělávání byla svého druhu první a dle slov odborného garanta jedinečná nejen v rámci Děčína, ale v takovém formátu i kraje a ČR. Fungování mateřských škol je ve velké míře výrazně konzervativní, přitom prostředí a jeho parametry přímo vybízejí k proinkluzivní a prointegrativní pedagogické práci. Stěžejní byla ale nabídka potenciálních možností. Zcela zásadní roli v tom sehrál nejen odborný garant, ale i nutnost tzv. sdílení. Vzájemné návštěvy školek, stejně jako výjezdy mimo region a poznávání různých vzdělávacích programů, metod a přístupů, posunuly myšlení pedagogů více ke globálnímu vnímání a pomohly v jejich aplikaci v konkrétních prostředních zapojených MŠ. Vlivem pandemie bohužel nemohlo dojít k zahraničnímu výjezdu, který by dal výše popsanému vyšší dimenzi.

V rámci kariérového poradenství nově na každé ZŠ působil jeden kariérový poradce, který prováděl po celou dobu depistáže žáků se sociálním znevýhodněním a cílené směřování k vhodné volbě povolání. Na každé škole po dobu projektu probíhaly pod záštitou kariérového poradce různé dílčí aktivity zaměřené na kariérové poradenství. Zároveň kariérový poradce nabízel pro rodiče a žáky konzultační hodiny. Obdobně to fungovalo i u koordinátorů inkluze, kteří opět působili na všech základních školách. Pro žáky, rodiče či učitele nabízeli konzultační hodiny, pomáhali sestavovat individuální vzdělávací plány pro děti se SVP či spolupracovali s asistenty pedagoga.

Pravidelné schůzky s odbornými garanty (pro vzdělávání na ZŠ, pro kariérové poradenství) probíhaly i v rámci hospitace a sdílení dobré praxe na ZŠ. Na schůzkách koordinátorů inkluze se řešily problémy jednotlivých škol a předávaly se zkušenosti, jak pracovat s dětmi se SVP. Mimo jiné se týmy Školních poradenských pracovišť (ŠPP) mezi sebou navštěvovaly na jednotlivých školách, procházely pracoviště, čerpaly nové nápady či mohly srovnávat svou práci s ostatními školami, a tak svou činnost zkvalitňovat. Asi největším přínosem byly společné výjezdy, a to především do jiných škol mimo město Děčín. Šlo především o školy, kde řešily náročné problémy s dětmi se SVP nebo k nim docházelo velké procento dětí, které žily ve vyloučených lokalitách a vzdělávání jejich rodiče nepovažovali za životní prioritu. Velká škoda byla, že z důvodu COVID-19, nedaly všechny návštěvy realizovat. Projekt umožnil školám rozšířit ŠPP o pozici koordinátora inkluze, takže učitele, kteří pracují se žáky se SVP, tak pro rodiče, kteří si mnohdy nevědí rady, jak se svými dětmi pracovat.

Na přínosy projektu se můžeme podívat z pohledu kariérových poradců a z pohledu škol a samotných žáků. Pro kariérové poradce projekt zajistil dostatečnou časovou dotaci pro realizaci aktivit spojených s kariérovým poradenstvím. Původní činnost výchovných poradců se rozdělila mezi kariérové poradce a koordinátory inkluze. Pro poskytování kvalitního kariérového poradenství poradců na ZŠ přispěla spolupráce s ostatními kariérovými poradci z regionu. Během projektu se uskutečnilo několik společných setkání, kde docházelo k pravidelnému předávání informací z oboru a sdílení dobré praxe a zkušeností. V průběhu dvou let se kariéroví poradci zúčastnili několika vzdělávacích akcí a workshopů a setkali se se zajímavými osobnostmi kariérového poradenství. Poradci tak získali mnoho nápadů a námětů do výuky a poradenství. Pro žáky a jejich rodiče byly na každé škole zajištěny konzultační hodiny, zlepšila se prezentace kariérového poradenství na webových stránkách jednotlivých škol.

Pro samotné žáky bylo realizováno několik zajímavých akcí Např. velké a malé projektové dny zaměřené na poznávaní profesí (Čím budu?, Práce je zábava, Naše firmy, Technická univerzita), exkurze k zaměstnavatelům, návštěvy středních škol, besedy s bývalými žáky. Dále byly zorganizovány třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků. Někteří rodiče se aktivně zapojili do zajištění exkurzí. Věříme, že projekt přispěl k nastavení systému a postupů kariérového poradenství v rámci všech ročníků a poskytl prostor a čas pro smysluplné aktivity, které významně podporují rozvoj a upevnění dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry.

Opět tak můžeme říct, že i teto projekt Škola pro všechny, který byl oproti projektu Inkluze do škol rozšířen o předškolní vzdělávání a kariérové poradenství, byl pro všechny zainteresované velmi úspěšný a proto i do třetice se město Děčín rozhodlo v podpoře společného vzdělávání pokračovat a od září 2020 realizuje navazující projekt Škola pro všechny II.

Ve dnech 28. a 29. listopadu se uskutečnilo Výjezdní zasedání ředitelů a vedoucích pracovníků škol zřizovaných městem Děčín. Na výjezd se podařilo zajistit lektory, kteří mají pracovníkům škol co nabídnout. Pro zástupce z mateřských škol měl připravený seminář PhDr. Marek Herman s tématem Rozvoj sebepoznání. V Pátek proběhla exkurze do Mateřské školy V Zátiší v Dobříni, která se účastníkům exkurze velmi líbila. Pro ředitelky a ředitele základních škol byli na místě lektoři: Ing. Vít Beran s tématem Kultura školy či PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D s tématem, Škola a asistent pedagoga, nová pravidla. Všichni účastníci výjezdu měli zároveň společnou přednášku od Mgr. Bc. Miluše Urbanové s tématem Hodnocení práce pedagogů.

Ve dnech 07. - 08.11.2019 proběhlo výjezdní zasedání koordinátorů inkluze a kariérových poradců. Na obou výjezdech se pedagogičtí pracovníci zúčastnili několika odborných přednášek, kdy se podařilo sehnat například takové kapacity v oboru jako dětského psychologa PhDr. Václava Mertina nebo zkušenou pedagožku a bývalou ředitelku Mgr. Janu Kneřovou.

V rámci projektu Škola pro všechny se uskutečnil projektový den Naše firmy. Účastnili se kariéroví poradci ZŠ, zástupci firem a zástupci OHK Děčín.

Všichni účastníci si mohli vyzkoušet, co takový projektový den nabízí pro žáky a co jim v rámci kariérového poradenství přináší. Principem hry je, že se skupina dětí rozdělí do 5 členných týmů. Jednotlivci se mezi sebou rozdělí role fungující ve firmě: ředitel, vývoj a výzkum, výroba, marketing. Vzájemnou komunikací rozeběhnou chod firmy.

V rámci hry účastníci čelí reálným situacím, které se běžně odehrávají na trhu a v běhu firmy (rozbitý stroj, špatná investice do výroby, podcenění reklamy). Aplikace – průběh hry je řízen aplikací, kde žáci mohou vidět aktuální stav na trhu. V průběhu řídí chod firmy a zároveň manuálně montují robota, kterého posléze naprogramují a rozpohybují. Prostřednictvím robotické stavebnice mBot a blokového programováni na iPadech. V rámci marketingu budují vlastní značku firmy. Celý průběh hry je časově omezen, aby nastala reálná představa o termínech v běžném procesu.

Město Děčín se bude ve spolupráci s OHK pokoušet zajistit finanční zdroje na to, aby takové projektové dny probíhaly na školách, které o to budou mít zájem.

Město Děčín se v roce 2015 rozhodlo pomoci svým školám v nadcházející těžké zkoušce, a to direktivním zavedení inkluzivního vzdělávání, kterému nepředcházelo žádné pilotní ověřování a tudíž byly jen obtížně předvídatelné důsledky legislativních změn. Novela školského zákona s sebou v září 2016 přinesla změny výrazné a to zejména ve financování podpor určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Právě na tuto novelu se město rozhodlo své školy připravit. Na školu, která je inkluzivní, jsou totiž kladeny vyšší nároky spojené s širokou heterogenitou složení jejích žáků. Jedná se především o uzpůsobení metod vzdělávání, úpravu prostředí, nákup vhodných pomůcek, využívání asistentů či externích odborníků apod.

V září 2016 na všech Děčínem zřizovaných školách začal projekt Inkluze do škol (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215), který byl financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a městského rozpočtu.

Do vzdělávání v Děčíně se podařilo sehnat přibližně 32 mil. Kč, přičemž z městské kasy jako nutný spolupodíl bylo na projekt vynaloženo pouze něco kolem 1,5 mil. Kč. Naprostá většina peněz byla po dobu tří let využita na mzdy školních asistentů, školních psychologů a koordinátorů inkluze, kteří pracovali na každé konkrétní škole. Jejich pracovní náplň se mnohde lišila a ředitelé ji přizpůsobovali specifikům spádu školy.

Některé z aktivit projektu se pro školy staly nadále v podstatě nepostradatelnými. Zatímco ve školním roce 2016 – 2017 jsme na školách evidovali něco kolem 120 žáků s potřebou podpůrných opatření, tak ve školním roce 2018 – 2019 bylo na školách takových žáků přibližně 720. Nutno říci, že příchodem inkluze se do škol nenahrnuli z ničeho nic žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tito žáci v našich školách byli vždycky. Ale díky navýšení personálních kapacit na školách a práci koordinátorů inkluze a školních psychologů se diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb zefektivnila, zkvalitnila a rozšířila. Školy tak nyní mohou k žákům v rámci výuky přistupovat dle individuálních potřeb a možností každého jednotlivého žáka a vytvořit tak pro něj bezpečné prostředí k úspěšnému vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.

Projekt školám přinesl nové pracovní pozice ve vzdělávání, nové pomůcky pro výuku i nové pohledy na mnohde konzervativně pojímanou výuku, sjednotil pedagogické pracovníky, kteří spolu začali velmi úspěšně spolupracovat napříč všemi školami. Po třech letech realizace projektu Inkluze do škol můžeme říct, že byl velmi úspěšný. Nabídl školám alternativu a dal jim možnost aplikace nových metod práce.  Proto se město Děčín rozhodlo v podpoře společného vzdělávání pokračovat a od září 2018 realizuje navazující projekt Škola pro všechny (CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814), který zachovává některé aktivity projektu Inkluze do škol, ale zároveň rozšiřuje pole působnosti i o předškolní vzdělávání.

Strana 2 z 3

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ