Vytisknout tuto stránku

Dva roky projektu Inkluze do škol

Projekt Inkluze do škol, který je financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, běží na děčínských školách již druhý školní rok. Projektem město pružně zareagovalo na změny školského zákona o inkluzivním vzdělávání a pomohlo svým školám lépe a rychleji se přizpůsobit novým podmínkám, které stát stanovil.

Během posledních dvou školních let na všech jedenácti základních školách v Děčíně bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které díky projektu zahrnuje pozice nejen výchovného poradce a metodika prevence, ale též školního psychologa a koordinátora inkluze. Koordinátor inkluze, jako člověk, který spravuje agendu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a metodicky vede pedagogický sbor, se vzhledem k účinnosti nového školského zákona ukázal jako pozice na školách velmi přínosná, ba dokonce nutná. Mnohé školy neměly do této doby ani zkušenost s působením pozice školního psychologa, přičemž i tato pozice se dnes jeví jako podstatná součást pedagogického sboru, aby škola byla otevřená a přístupná všem dětem bez rozdílu hendikepu či vzdělávacích potřeb, ale též rodičům, kteří tvoří nedílnou součást procesu vzdělávání našich dětí.

Celé pedagogické sbory všech městem zřízených základních škol prošly školením „Jak si poradit s inkluzí“. Následně prošly pěti školeními a dvěma workshopy inkluzivní týmy, které na školách tvoří školní poradenská pracoviště. Dohromady projekt Inkluze do škol během dvou let proškolil v oblasti inkluze přibližně 370 pedagogických pracovníků a téměř 50 pedagogů prošlo více než 40 hodinami školení. Během projektu vznikly tematické pracovní skupiny, jejichž úkolem je sdílet dobrou praxi napříč všemi školami v Děčíně. Právě sdílení a předávání zkušeností je jedním ze základních přínosů projektu. Školy společně začaly spolupracovat a situace, které již jednou řešení měly, jsou jinde řešeny podobně, díky pomoci a radám, které si pedagogové i ředitelé navzájem předávají.

S dalším školním rokem od září 2018 čeká školy již jiná situace. Personální posílení škol z projektu v podobě koordinátora inkluze, školního psychologa a dvou školních asistentů bude ukončeno.  Školám bude poskytována již pouze metodická podpora, přičemž bude nadále podporováno sdílení dobré praxe, aby ředitelé škol dokázali v prostředí nového školského zákona udržet proinkluzivní prostředí a otevřenost škol již bez dotačních prostředků z projektu Inkluze do škol.

 

Mgr. Anna Zemanová

Naposledy změněno pondělí, 19 listopad 2018 11:20